A Pride Felvonulás sötét oldala, női nyugdíjkedvezményt követelő transznemű férfi, képkiállítás – 2/3. rész

Miért társadalomromboló esemény a Pride Felvonulás, hogyan gyalázzák meg és nyomják el a nőket a nők szabadságáért állítólagosan küzdő feministák, és merre tart ez a társadalom?

Milyen elvet tűztek ki a hippik a zászlajukra, amely meghatározza az „erkölcsi” iránymutatásukat, és amely mindenekelőtt alapköveként szolgál annak a világnak, amellyé át akarják formálni a jelenlegit?

„A szerelem nem bőrszín, nem, vagy KOR kérdése!” Ha a liberális hippi aktivistákkal közöljük álláspontunkat – persze már az is szomorú, hogy ott tartunk, hogy ezt álláspontnak kell nevezni és nem egyszerűen a normális emberi gondolkodásnak – miszerint A PEDOFÍLIA SZEXUÁLIS ABERRÁCIÓ, amelynek gyakorlatáért társadalmi szinten minden ilyen jellegű bűnelkövetőt könyörtelenül el kell ítélni, az esetek döntő többségében a következő válaszokkal reagálnak: „Miért kell annyira rosszindulatúnak, gyűlölködőnek és intoleránsnak lenni, hogy egyes emberek elítélnek és üldöznek valakit pusztán a szexuális orientációja miatt, amiről nem is tehet, mert vele született? Ha egy 40 éves férfi és egy 15 éves fiú együtt boldogabbak, mint egymás nélkül, ugyan miért ne létesíthetnének szexuális kapcsolatot? Miért fáj nektek mások boldogsága? Miért vagytok ennyire gonoszak?”

A liberális hippik elveiből tisztán kivehető, hogy teljesen más világban élnek, mint a valóság. Ez a túlzásba vitt szabadság evangéliuma, amely korszellemmé nőtte ki magát, és amit liberális hippizmusnak neveznek. Ez az az elfajzott és torz szellemi métely, egy immár vírusként uralkodó globális betegség, amely torka szakadtából a gonosz ellenségeit kiáltja gonosznak, a gonoszt pedig piedesztálra emelve hőssé avanzsálja.

„A szerelem nem bőrszín, nem, vagy KOR kérdése!” Talán nem véletlenül kiáltják ezt a liberális hippi LMBTQ-aktivisták. Talán nem véletlenül nem határolódnak el szinte soha a pedofil bűncselekményektől. Talán ők nem minden bűnt tartanak bűnnek. Talán relativizálják a valóságot és megtagadják az egyetemes erkölcsöt. Talán helytelen dolgokat is helyesnek tartanak. Talán a káoszt is rendnek tartják. Megsúgom: nem talán, hanem biztos.

Mielőtt BIZONYÍTÉKOT is követelnek a szóban forgó hippi aktivisták arra vonatkozóan, hogy a Pride Felvonulás vezetői és anyagi finanszírozói a társadalmi szinten elfogadandó szexuális irányultságok, orientációk között, mint a homoszexualitás, biszexualitás, transzszexualitás, interszexualitás, aszexualitás, pánszexualitás, szerepel a poligámia/„poliamória”, a vérfertőzés, a zoofília és a PEDOFÍLIA is, természetesen mutatunk néhányat a sok közül.

(Tehát az LMBTQIA+ Mozgalom teljes megnevezése az LMBTQIAPPPVZ (Leszbikusok Melegek, Biszexuálisok, Transzneműek, Queer-ek, Interszexuálisok, Aszexuálisok, Pánszexuálisok, Poligámok, Pedofilok, Vérfertőzők, Zoofilok).)

Íme ismét néhány idézet „A nemek forradalma” című könyvből: „Már a törvénykönyvekben is találkozhatunk a nemi irányultság és a nemi önazonosság fogalmaival, például az Európai Unió Lisszaboni Szerződésében. Ezen fogalmakra vonatkozóan az úgynevezett Yogyakarta-alapelvekben található egy definíció. Yogyakarta egy indonéziai város. Ott jöttek össze 2007-ben úgynevezett emberi jogi szakértők, és fogalmaztak meg 29 alapelvet arra vonatkozólag, hogy miként kell megvalósítani az LMBT célkitűzéseket az egész világon. Az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) tekintélyével lépnek fel, jóllehet semmiféle legitimációval nem rendelkeznek. A totalitariánus törekvések leplezetlenül jelennek meg ebben a dokumentumban. A következő meghatározásokat találjuk meg benne: „A nemi irányultság fogalma az embernek azt a képességét jelenti, hogy érzelmileg és szexuálisan intenzív vonzódást tud érezni azonos neműekhez, ellenkező neműekhez, illetve mindkét nem tagjaihoz, és meghitt nemi kapcsolatra tud lépni velük. A nemi önazonosság alatt a valamely nemhez való tartozás mély belső és személyes érzését értjük, amely vagy megegyezik az ember születésekor kapott nemével, vagy nem.” Az ember neme tehát nem a biológiai, hormonális, idegi, társadalmi és pszichés ismertetőjegyektől függ, hanem önnön „belső és személyes érzésétől”. Ez a meghatározás SEMMILYEN nemi preferenciát és tevékenységet nem zár ki: sem a pedofíliát (a gyermekekkel folytatott nemi viszonyt), sem a vérfertőzést (a vérrokonokkal folytatott nemi viszonyt), sem a poligámiát, sem a poliamóriát (a több személlyel folytatott nemi viszonyt), sem a zoofíliát (az állatokkal való szexet).” „A Leszbikusok és Melegek Nemzetközi Szövetsége (International Lesbian and Gay Association – ILGA), a hozzátartozó dán és német szervezetekkel évek óta harcol az ENSZ-ben „nem kormányzati szerv”-ként (NGO – Non-Governmental Organization) való hivatalos elismertetéséért. 1994-ben megtagadták tőlük ezt a státust, és 2006-ban sem engedélyezték, mert azok nem akarnak elhatárolódni pedofil csoportoktól. Ez félreérthetetlenül mutatja, hogy a pedofíliát (felnőttek gyerekekkel való szexuális kapcsolatát) csak azért nem propagálják még nyilvánosan, mert ez a kriminális perverzió egyelőre MÉG tiltott.”

Gondoljunk erre, mielőtt beállunk a sorba menetelni a nyílt utcán a GYEREKEK előtt, ahol a KÖZSZEMÉREMSÉRTÉS BŰNCSELEKMÉNYÉT gyakorló tangában vonagló férfiak „büszkélkednek”, „önmegvalósítanak” és élik ki „szabadságjogaikat”, mondván hogy ez az egész felvonulás mennyire jogos és jópofa – mert a valóságban jogtalan és káros!

Felháborító azzal érvelni a hippi oldalon, hogy „Akkor azon az évente „megünnepelt” egyetlen napon zárd be a sötétített szobába a gyerekedet! Azt az egy ünnepnapot add már meg a „melegeknek”! Ők is emberek, nekik is vannak jogaik! Hadd zárják le a fővárost!”. De az persze ő szerintük már nem elnyomás és jogtiprás. Ha valaki bajba kerül, és sürgősen kórházba kell jutnia, lehet hogy a szexuális felvonulás miatt veszíti el az életét. Szép kis világbéke. Legalább ne hivatkoznának folyamatosan az emberi jogokra, miközben rendszeresen sárba tiporják a társadalmi többség emberi jogait. Akkor talán nem lennének önmaguk ellentmondásai, a világnézetükkel együtt.

Az már mellékes, hogy rendszeresen találkozni a Pride Felvonulásokon VALLÁSGYALÁZÁSOKKAL, amely a vallásos embereket sérti. De miért is gyalázzák a hippik a vallásokat? Nos azért, mert állításuk szerint egyes vallások, például a kereszténység, elítéli és tiltja a homoszexualitást. Járjunk ennek utána!

MIT MOND A KERESZTÉNYSÉG A HOMOSZEXUALITÁSRÓL? Mit mondott a homoszexualitásról a keresztény erkölcstan szellemi vezetője, Jézus Krisztus? Az erre vonatkozó választ a keresztény vallás szentírása, az Újszövetségi Biblia írja és határozza meg, méghozzá két helyen is.

1. idézet:

A Korintusiaknak írt I. levél 7. fejezet 2. verse a házasság fogalmát a következőképpen határozza meg (a Szent István Társulat fordítása szerint): „Legyen csak minden férfinak felesége, és minden asszonynak férje!” A 9. vers pedig többek között azt írja, hogy az ember számára nem üdvös, azaz nem helyes, nem erkölcsös az az életvitel, amely minősítésében az ember: tisztátalan, házasságtörő, kéjenc, kicsapongó, tolvaj, kapzsi, átkozódó, rabló. A Magyar Biblia Társulat újfordításában a „kéjenc” szó már úgy szerepel, hogy „bujálkodó”.

2. idézet:

A Rómaiaknak írt levél 1. fejezetében többek között a következők olvashatók: „Az asszonyok a természetes szokást természetellenessel váltották fel. A férfiak hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival űzött ocsmányságot.”

Ugyanakkor azt is tanítja az Újszövetség, hogy:

Máté 7:1-3 (a Magyar Bibliatársulat újfordítása szerint): „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem?”

Tehát hiába állítják a hippik az ellenkezőjét,  A KERESZTÉNYEK NEM ÍTÉLIK EL A HOMOSZEXUÁLISOKAT, hanem testi, lelki és szellemi szempontból egyaránt egészségtelennek tartják a hasonló életmódokat, továbbá ezt a tanítást népszerűsítik, mert segíteni szeretnének az érintetteken.

Érdemes tisztázni néhány fogalmat. Kéjenc az, aki a nemi élvezetek rabja, aki szokatlan, felfokozott nemi örömöket kedvelő, azokat hajszoló, felelőtlen, válogatás nélküli nemi kapcsolatokat kereső személy, főleg férfi. A kéjenc férfi a különféle bulikat járja, hogy könnyűvérű „nőcskékre” „vadásszon”. Egy kéjenc soha nem tudja kielégíteni BETEGES VÁGYAIT. Bujálkodó az, aki erkölcstelen nemi életet él, nemi életében HŰTLEN, nemi PARTNEREIT gyakran VÁLTOGATJA, illetve más nemi KICSAPONGÁST követ el. Kicsapongó az, aki erkölcstelen életmódot él, az illem vagy a törvény határait áthágja – akárcsak a „büszkeség”-felvonulók –. A kicsapongó életmód a féktelen élvezetekben való tobzódás, élvhajhászás.

A keresztény konzervatív kultúra és erkölcstan tehát elutasítja, azaz helytelennek, erkölcstelennek minősíti az élvhajhász hedonista, hippi életmódot.

A nemek forradalma: „Ha a szexualitás elválik a szeretettől, és élvezetkielégítésként önállósul, akkor az egyik ember használja a másikat, és megfosztja őt méltóságától. Szakadék nyílik a szívek között, amit a testi kielégülés nem képes áthidalni. Az ember így keresésre indul, amely szenvedéllyé válik, és mindig újabb határokat hág át.” „Az olyan felnőttek, akiknél önállósult az ösztönszerű szexualitás, nem lehetnek jó apák és jó anyák, mert így nem tanulják meg az önuralmat, az egoizmus (Szerző: =hiúság) legyőzését, a lemondást és a SZERETETTELJES ODAADÁST.

Semmi sem alacsonyítja le az embert annyira, mint az, ha szexuális tárgyként visszaélnek vele.”

Amikor a divathullámként tomboló szexuális szabadosság áttöri az utolsó gátakat is, biszexuális életet élő fiatalok tömegei terjesztik el heteroszexuális lányok között az AIDS-et.

De persze „nincs mitől féltenünk a gyerekeket, nincs szó semmiféle veszélyről, nincs itt semmi látnivaló”! Hangoztatják a felvonulgató hippik, miközben olyan táblákat lengetnek az utcán, amelyre az van írva: „A gyerekeitek olyanok lesznek, mint mi – nincs szükség propagandára.”. De persze folyamatosan TAGADJÁK A HOMOSZEXUÁLIS PROPAGANDA LÉTEZÉSÉT. De persze szerintük olyan fogalom létezik, hogy homofóbia, és nyelvtanilag helyes és indokolt a HOMOSZEXUALITÁST MELEGSÉGNEK NEVEZNI. Miért is? Ez a szakrális magyar anyanyelvünk meggyalázása. Ez az egész már tragikomikus.

Többletjogkövetelő jogtiprás, közszeméremsértés, vallásgyalázás, nyelvgyalázás, satöbbi. Érthető, hogy miért beszélünk rosszindulatról, hogy miért felháborító ez az egész? És ez még semmi!

A hippik a „homofóbia” nem létező fogalmával igyekeznek megbélyegezni mindenkit, aki valamiben nem ért egyet velük, és kisöpörni a diskurzusból, ha kell, a szólásszabadság megsértésével, az önkényes cenzúra alkalmazásával. Ironikus, nem? A fóbia egy beteges félelmi állapot. Azok tehát betegek, akik meg akarják védeni a gyermektársadalmat és a családok tradicionális szentségét, de a Pride Felvonulás nem beteges?

Azonban fontos leszögeznünk, hogy aki helytelenül, erkölcstelenül cselekszik, az nem feltétlenül árt másoknak, avagy követ el bűnt. A helytelen cselekedet lehet vétek is, amellyel kizárólag önmagunknak ártunk. Az önmagunkkal szemben elkövetett bűn, avagy a vétek JOGÁT pedig semmilyen módon NEM TILTHATJA MEG az egyénnek az állam, mert ehhez AZ ÁLLAMNAK NINCSEN JOGA. Az állam kötelessége ugyanis az, hogy a társadalmat védje meg az egyéntől, tehát nem feladata megvédenie az egyént önmagától, továbbá az egyén számára biztosítania KELL az önrendelkezését, a szuverenitását, az általános szabadságjogát. Az egyéni polgári szabadságjogokat pedig nem lehet olyan magas szinten kiterjeszteni, hogy azzal az egyén más egyének jogát sértse. Ezért léteznek korlátok, melyeket a társadalom által elfogadott általános egyetemes erkölcs határoz meg, amely „kőbe vési”, hogy mi helyes és mi helytelen, hogy mi törvényes és mi bűn.

Tehát hol vannak az erkölcsi határok? A homoszexualitás illegalizálása helytelen, akárcsak a nyilvános homoszexualitás legalizálása, és ugyanez vonatkozik a többi kérdéskörre is. Ez a helyes középút, egy egészséges társadalom álláspontja. Nem mellesleg ezt a két szélsőséges réteget szeretik egymásnak ugrasztani, vagy épp a középút képviselőire uszítani, időnként az egyiket, időnként mindkettőt.

Persze a HIPPIK kikérik maguknak, hogy őket szélsőségeseknek nevezze bárki is. De persze ez a SZÉLSŐSÉGESEK általános jellemvonása.

Ettől függetlenül néhány adatot még fontos tudnunk, melyeket ugyancsak szeretnek elhallgatni. A nemek forradalma (Forrás: Tudományos tanulmányok a www.dijg.de címen (weboldalon)): „Homoszexuális életformában élő férfiaknak életük során átlagosan több száz szexpartnerük van. A szorongás, a súlyos depresszió, az alkohollal és droggal való visszaélés a homoszexuálisan élő férfiaknál egyértelműen gyakoribb. Férfiak és nők homoszexuális partnerkapcsolataiban az otthoni erőszak sokszorosan gyakoribb, mint heteroszexuális házaspárok esetében. Az öngyilkossági hajlam a homoszexuálisan élő fiataloknál jelentősen magasabb (Szerző: Azokban az országokban is, ahol teljes mértékben elfogadják őket!), mint a fiataloknál általában. A homo- és biszexuálisan élő férfiak várható élettartama 8-20 évvel rövidebb, mint az átlagé. Ezeket az egyértelmű eredményeket rendszeresen elhallgatják. Az érintettek szabadságjogainak megsértése az, ha semmit sem tudhatnak meg életstílusuk kockázatáról.”

Ahogy a pornográfia és a horrorfilmek, úgy a HOMOSZEXUALITÁS sem gyerekeknek való látvány, ezért KORHATÁROS tartalomnak minősül az egészséges társadalmi normák, az egyetemes erkölcs, a józan ész és a normális emberi gondolkodás értelmében, ezért NINCS HELYE A NYILVÁNOSSÁG ELŐTT, FŐLEG NEM AZ UTCÁN!

JOGTALAN TEHÁT az egyéni szabadságjogokra hivatkozva azt követelni az államtól, hogy terjessze ki például a homoszexuálisok jogait többletjogokkal, nevezetesen a polgári homoszexuális házasság intézményesítésével, a homoszexuális örökbefogadás legalizálásával, a nyilvános homoszexuális tevékenység legalizálásával, valamint a nemátalakító műtétek legalizálásával, ugyanis az sérti a családok alapvető jogait, nevezetesen a szülők egészséges neveléséhez való jogot, illetve a gyermekek egészséges felnevelkedéséhez való jogot.

Minden ilyen jellegű korhatáros tartalmat és tevékenységet EL KELL ZÁRNI A TÁRSADALOMTÓL, hogy az állam teljesítse kötelességét, és megvédje a gyermekeket. Így nincs helye az utcán, a kötelező oktatásban, a médiában, a termékeken, sem egyéb propagandafelületeken.

TEHÁT akárki akármit mond, vagy akárhogyan szándékszik félrevezetni az embereket, ha valaki ELLENZI a Pride Felvonulást, az nem jelent egyet azzal, hogy BŰNCSELEKMÉNNYÉ akarja nyilvánítani, illegalizálni akarja a HOMOSZEXUALITÁS gyakorlatát, vagy amit még hangoztatni szoktak, hogy BŰNCSELEKMÉNY LESZ A HOMOSZEXUÁLISOK LÉTEZÉSE. Senki nem mondott ilyet. A SZEXUÁLIS FELVONULÁSOK ELLENZŐI a KÖZSZEMÉREMSÉRTÉS mellett a szexualitás és a szexuális PROPAGANDA NYILVÁNOSSÁGRA hozatalát szeretnék bűncselekménnyé nyilvánítani. Ez az álláspont pedig azt is magában foglalja, hogy korhatáros filmekben, könyvekben és egyebekben MEGENGEDETTNEK kell lennie, ahogy az a pornográfia esetében is az egészséges társadalmi norma.

Forrás: „Székesi Marcell: Az ember alkonya” című könyv (megrendelhető azemberalkonya@gmail.com email-címen), „Gabriele Kuby: A nemek forradalma” című könyve, Tudományos tanulmányok a www.dijg.de weboldalon

Kiemelt kép: thestar.com

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Aktuális Belföld Nógrád

Nőt, gyermeket, rokont bántalmazott egy sziráki férfi

Szirák, ahol a település tábláján nagyon találóan már csak annyi szerepel: „irak”. Ez a falu sem szenved ugyanis hiányt a bűnözőktől és egy picit hasonlít egy háborús övezetre is. Ezt mutatja a legutóbbi eset is. A Pásztói Járási Ügyészség vádat emelt egy 30 éves sziráki férfi ellen, aki az unokatestvérét a bírósági távoltartási végzés ellenére […]

Továbbiak
Aktuális Belföld

Sikertelen tréfa: meggyújtotta kollégája ruháját egy veszprémi férfi (+videó)

A komédia meglepő gyakorisággal torkollik tragédiába. Másodfokú égési sérülés lett a fűkaszás kolléga viccelődéséből. Magyarország Ügyészségének egy közleménye szerint: „Súlyos testi sértés bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Tatabányai Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki tréfából meggyújtotta munkatársa ruháját.” A vádirat szerint az elkövető 2023. október 2-án munkatársaival Tatabányán benzines fűkaszával dolgozott. 11 óra […]

Továbbiak
Aktuális Belföld Heves

Patakba hajtott egy autó Ecséden

Nem történt sérülés. Patakba hajtott egy autó tegnap kora délután Ecséden a Szabadság úton. Személyi sérülés nem történt. Forrás: Agria TV Kiemelt kép: Agria TV Székesi Marcell View all posts

Továbbiak