A Pécsi Pride margójára

Korábban értekeztünk a Pride Felvonulás jelenségének sötét oldaláról három cikk formájában is. A szükség és a lelkiismeret azonban megköveteli, hogy felfrissítsük a szóban forgó információkat, kérdéseket és válaszokat, valahányszor újra napirendre kerül ez a probléma. Ennek okán idézzük fel a korábbi cikkek tartalmát!

1. cikk címe:

A Pride Felvonulás sötét oldala, női nyugdíjkedvezményt követelő transznemű férfi, képkiállítás – 1/3. rész

Miért társadalomromboló esemény a Pride Felvonulás, hogyan gyalázzák meg és nyomják el a nőket a nők szabadságáért állítólagosan küzdő feministák, és merre tart ez a társadalom?

Tragikus tény, hogy napjainkban az emberek jelentős részének fogalma nincsen arról, hogy miről szól valójában a szexuális kisebbségek többletjogaiért vívott nemzetközi harc, melyet bátran nevezhetünk Második Szexuális Forradalomnak is, ezért egy jópofa és ráadásul jogos tevékenységnek tartja a Pride Felvonulást.

Mindazonáltal ki kell jelentenünk azt a tényt is, hogy azok az emberek, akik valamilyen formában támogatják ezt az elmebajt, nem minden esetben önzőségből és rosszindulatból teszik ezt, hanem egyszerű tájékozatlanságból!

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”

– Jézus Krisztus utolsó szavai (Lukács evangéliuma 23:34) (A Magyar Bibliatársulat fordítása)

Idézet „Gabriele Kuby: A nemek forradalma” című könyvéből: „Mindenki számára nehéz ellenállni kora sajátos elvakultságának. Az mintegy ködfátyolként telepszik tudatára, és általában csak a fájdalom tépi szét. Milyen lehetőségeink vannak a fátyol fellebentésére?”

Idézve Tóth Tihamér gondolatait, nem könnyű dolog az árral szemben úszni, de aki az árral lefelé halad, az már csak, lefelé halad.

Az önzőségre visszatérve, talán nem véletlen, hogy egy megörökített nyilvános fényképen az 5 évvel ezelőtt megszervezett budapesti Pride-on az egyik személy páva jelmezbe öltözött, mely állat a gőg, a hiúság és a bűnök jelképe.

Mielőtt bárki félreértené, vagy inkább szándékosan félreértelmezné, nem azért szükségszerű rávilágítani erre, mert a homoszexualitás bűn, hanem mert a szóban forgó hippi világnézet tartalmaz bűnös elveket.

Szombaton tartják meg a minden nyáron megszervezett Budapest Pride Felvonulást, avagy a büszkeségnapi felvonulást, amelyet a melegbüszkeség napjaként is számon szoktak tartani. Ezen a napon ünneplik meg egyes homoszexuális és egyéb „más” szexuális és nemi identitással rendelkező egyének azt, hogy büszkék identitásukra, a felvonulásokon pedig alkalmuk nyílik ennek nyílt és utcai hangoztatására.

A fent taglaltakat olvasva számos kérdés merülhet fel bennünk: „Miért nevezik szimplán büszkeségnapnak a melegbüszkeség napját, mintha az ember egyedül a homoszexualitására lehetne büszke, már ha van neki? De ha esetenként mégis a melegbüszkeség napjának nevezik, miért nem csak az úgynevezett „melegekről” szól? De ha így is nevezik, miért nevezik melegségnek a homoszexualitást? Miért kell egy szexuális vagy nemi identitásra büszkének lenni? Miért tartják szükségesnek és jogosnak az arra vonatkozó büszkeséget tömegesen ünnepelni a nyílt utcán? Miért nevezik magukat „másoknak”, miközben rendszeresen és általában felháborodva hangoztatják, hogy ők semmilyen téren nem mások, mint a többség, ezért követelik a nekik járó többletjogaikat? Miért kell ezt az egészet a nyílt utcán a gyerekek előtt hangoztatni, miközben egy vitathatatlanul korhatáros felvonulásról van szó, miközben rendszeresen hangsúlyozzák, hogy ők sokkal jobban szeretik a gyerekeket, mint a heteroszexuálisok és a keresztények? Miért történik ez az egész?”

Kérdések, melyeket sokszor teszünk fel a liberális hippiknek, és amelyekre soha nem kapunk választ. Nem is csoda, elvégre önellentmondásos elvek és célkitűzések tömkelege alkotja az enyhén szólva kaotikus világnézetüket. Mindemellett pedig megsértődnek, ha kaotikusnak nevezzük a káoszt, pedig nyíltan beismerik, hogy azt képviselik. Szabadelvű identitásukból kiindulva tagadják a rendet, az erkölcsöt, az objektivitás fogalmát, a tények és az igazság fogalmát – leszámítva persze ha az ő igazságukról van szó –, a szabályokat, a hierarchiát. Mi ez, ha nem maga a vegytiszta káosz? Ez a világnézet egy rendellenesség, akárcsak a homoszexualitás. Mindemellett pedig egy önmagából üvöltve gúnyt űző önellentmondásos társadalmi kísérlet, egy kognitív disszonancia, egy utópia. Azoknak pedig a történelem során, soha nem lett jó végük. Utópia volt példának okáért a kommunizmus is.

Megsértődnek, ha valaki azt mondja: „a homoszexualitás egy rendellenesség, egy evolúciós zsákutca”. Pedig ez egy egyszerű tény.

Említettük az önzőséget. No de hogy jön ez a hippizmushoz? Ismétlem: „talán nem véletlen, hogy egy megörökített nyilvános fényképen az 5 évvel ezelőtt megszervezett budapesti Pride-on az egyik személy páva jelmezbe öltözött, mely állat a gőg, a hiúság és a bűnök jelképe.” Az említett szimbolika a keresztény mitológiából eredeztethető, amelyben a hiúság tulajdonsága elsőrendű vonatkozásában egy személyhez köthető, aki a mitológia elbeszélésében foglalt történet egyik legmeghatározóbb szereplője, akit úgy hívnak: Lucifer. Ismertebb nevén: Ördög vagy Sátán (avagy Ellenség, Gonosz).

S ha már itt tartunk, talán az sem véletlen, hogy a tavalyi évben megszervezett pécsi Pride-on Steiner Kristóf, ismert „meleg”jogi aktivista, a megmozdulás egyik központi személye, beszédében azzal dicsekedett, hogy szerepelt „Az ember tragédiája” egy franciául előadott színdarabjában: „Gondolom nem nehéz kitalálni, hogy kit játszottam. Lucifert játszottam természetesen. Magát az Ördögöt játszottam! Call me by your name! (angol kifejezés, jelentése: „Szólíts a nevén!”)”. Az eldicsekvést pedig ujjongó tapsvihar követte. Az már mellékes, hogy mindeközben egy fordított pentagramm volt a pólóján, egy jellegzetesen sátánista jelkép. Lucifert játszotta 2014-ben Alföldi Róbert is, ugyancsak ismert, vállaltan homoszexuális férfi. Úgy tűnik, VALAMIÉRT a homoszexuális hippik körében külön presztizskérdés eljátszani Lucifer szerepét.

Talán az sem véletlen, hogy a „büszkeséghónap”, angolul a PRIDEMONTH szóban szerepel a „demon” (démon) szó. Talán az sem véletlen, hogy Lucifer ágytársát mindig egy férfi szatírként ábrázolják. (A szatír a görög mitológiában egy kecskeszerű lény, amely a szexuális zaklatás jelképe.)

„Gondolom nem nehéz kitalálni”, hogy mi ennek az oka, és hogy ezek a hippi aktivisták miért akarják lerombolni a keresztény kultúrára felépített alkotmányainkat. Illetve azt, hogy ha a keresztény kultúrát megtagadják, vajon milyen kultúrára akarják felépíteni az Új Világrendet, vagy inkább milyen ellenkultúrára akarják ráhúzni az Új Világkáoszt.

A Biblia mítoszában ugyanis Lucifer az, aki fellázadt a világot megteremtő Isten ellen, mert az embert csupán állatnak tekintette. Ugyanezt hangoztatják a hippik is, és ezért indítottak 1968-ban világforradalmat.

Miattuk terjedt el az egész világon a pornográfia, a prostitúció, az alkoholizmus, a drogfüggőség, a közszeméremsértő ruhaviseletek divathullámai, a testképzavart okozó mániákus testkultúra. Pedig pont ők prédikálnak azért, hogy „mindenkit úgy kell elfogadni ahogy van”, beleértve a túlsúlyos embereket. Ami végre egy pozitív elv, de hiába, ha közben bálványozzák a testépítő celebeket, szépségversenyeket rendeznek, melyeken a győztesnek kötelezően el kell mondania, hogy ő „világbékét szeretne”. Ami megint csak egy pozitívum. Csakhogy ők ezzel a Hippi Mozgalom jelmondatát propagálják, mert ezt tanácsolták nekik a marketingügynökeik, miszerint: „Szeretkezz, ne háborúzz! Béke és szeretet!”. Ami megint csak egy pozitívum, LENNE, ha az emberállati ösztönök reklámok általi korlátlan és fékevesztett ingerfelfokozását jelentő „SZERETKEZZ” szó helyett a „SZERESS” szó szerepelne a jelmondat elején, azaz ha nem a szexuális kicsapongás népszerűsítése, hanem a szeretet lenne az alapelvük, mint például a keresztényeknek, és ez az egész világbékepárti pacifizmus nem csupán egy álságos és kígyószerűen álnok képmutatás lenne, mint oly sok minden más ebben a „közösségben”, és nem a polgárháborús uszítást és a „haladásnak” mondott progresszív forradalmi törekvéseket látnánk szerte a világon.

A magukat HALADÓNAK nevező hippi egyének elképzelhető, hogy haladnak, csak épp nem előre, hanem lefelé. A korszellemmé növekedett hippi világnézet oltárán tömegek sodródnak az árral, melynek végén egy vízesés zuhan a mélybe, ahol éles sziklák tanyáznak. De ismét idézve Tóth Tihamér gondolatait, nem könnyű dolog az árral szemben úszni, de aki az árral lefelé halad, az már csak, lefelé halad. S ha e küzdelemnek, fuldoklás lesz a vége, lelkesen kell fuldokolni.

Ha a hippi világnézet kerül civilizációnk trónjára, a keresztény kultúra „Cselekedd azt, ami helyes!” elsőrendű alapelvét felváltja a „Csinálj, amit akarsz!” hedonista élvezethajhász elve, a világot összetartó szabályok nyíltan kimondott megtagadása, a káosz alapköve.

Joggal merül fel a kérdés, hogy vajon miért akarna bárki káoszt? Legyen az példának okáért egy multimilliárdos csoportosulás, amely egy évente megszervezett közszeméremsértő felvonulást támogat és propagál.

Idézet „A nemek forradalma” című könyvből: „Egy diktatúrának atomizált egyedekre van szüksége. Akinek nincsenek kötődései, az könnyen megköthető. Tanúi vagyunk egy totális támadásnak mindaz ellen, ami kötődés révén az embernek tartást ad: támadják a hazát, a családot, a kötelező érvényű értékeket. Pótlékként vágyai kielégítését kínálják. Aki azonban ösztönei rabszolgájává vált, annak nincs semmije, amivel szembeszállhatna egy diktatúrával, és rabszolgává válik.”

Aki tehát támogatja a Pride Felvonulást, nem feltétlenül tudatosan, de önmaga rabszolgásítását is támogatja.

A nemzetközi/globális hippi propaganda, melynek csupán egy apró ágazata a homoszexuális jogok erőszakos kiterjesztése, és amely immár világszerte teret nyert, egyetlen célt tűzött ki zászlajára, amely nem más, mint egy diktatórikus fogyasztói társadalom új világrendjének kiépítése, a multimilliárdosoknak Földi Paradicsomot ajándékozó kapitalista szabadpiaci rendszer útján keresztül, mely az Ipari Forradalmi Hullám negédes tiltottgyümölcse.

Tehát az árnysötét végcél kérdésére a válasz, ahogy a történelem során számtalanszor, jelen esetben sem más, mint az élősködés, az emberiség kiszipolyozása, kigúnyolása és sárba taposása.

A történelem során többen is alkalmazták már ezt a módszert. Példának okáért a szélsőbaloldali kommunista ideológusok elhitették egy társadalmi réteggel, hogy ELNYOMÁSBAN él, melyet még abban az esetben is propagáltak, amikor SEMMIFÉLE elnyomásról nem volt szó, mindezt azért, hogy GYŰLÖLETET keltsenek, szítsanak és gerjesszenek a társadalmi rétegek között, és egymásnak uszítsák őket. A forradalomból kibontakozott polgárháború pedig a legnagyobb üzlet, mely káosz zavaros hullámainak közepette játszi könnyedséggel lehet rátelepedni egy társadalom trónjára – és ehhez még korona sem kell.

No de milyen elvet tűztek ki a hippik a zászlajukra, amely meghatározza az „erkölcsi” iránymutatásukat, és amely mindenekelőtt alapköveként szolgál annak a világnak, amellyé át akarják formálni a jelenlegit?

Erről a cikksorozat következő részében értekezünk majd.

2023. 07. 15.

2. cikk címe:

A Pride Felvonulás sötét oldala, női nyugdíjkedvezményt követelő transznemű férfi, képkiállítás – 2/3. rész

Miért társadalomromboló esemény a Pride Felvonulás, hogyan gyalázzák meg és nyomják el a nőket a nők szabadságáért állítólagosan küzdő feministák, és merre tart ez a társadalom?

Milyen elvet tűztek ki a hippik a zászlajukra, amely meghatározza az „erkölcsi” iránymutatásukat, és amely mindenekelőtt alapköveként szolgál annak a világnak, amellyé át akarják formálni a jelenlegit?

„A szerelem nem bőrszín, nem, vagy KOR kérdése!” Ha a liberális hippi aktivistákkal közöljük álláspontunkat – persze már az is szomorú, hogy ott tartunk, hogy ezt álláspontnak kell nevezni és nem egyszerűen a normális emberi gondolkodásnak – miszerint A PEDOFÍLIA SZEXUÁLIS ABERRÁCIÓ, amelynek gyakorlatáért társadalmi szinten minden ilyen jellegű bűnelkövetőt könyörtelenül el kell ítélni, az esetek döntő többségében a következő válaszokkal reagálnak: „Miért kell annyira rosszindulatúnak, gyűlölködőnek és intoleránsnak lenni, hogy egyes emberek elítélnek és üldöznek valakit pusztán a szexuális orientációja miatt, amiről nem is tehet, mert vele született? Ha egy 40 éves férfi és egy 15 éves fiú együtt boldogabbak, mint egymás nélkül, ugyan miért ne létesíthetnének szexuális kapcsolatot? Miért fáj nektek mások boldogsága? Miért vagytok ennyire gonoszak?”

A liberális hippik elveiből tisztán kivehető, hogy teljesen más világban élnek, mint a valóság. Ez a túlzásba vitt szabadság evangéliuma, amely korszellemmé nőtte ki magát, és amit liberális hippizmusnak neveznek. Ez az az elfajzott és torz szellemi métely, egy immár vírusként uralkodó globális betegség, amely torka szakadtából a gonosz ellenségeit kiáltja gonosznak, a gonoszt pedig piedesztálra emelve hőssé avanzsálja.

„A szerelem nem bőrszín, nem, vagy KOR kérdése!” Talán nem véletlenül kiáltják ezt a liberális hippi LMBTQ-aktivisták. Talán nem véletlenül nem határolódnak el szinte soha a pedofil bűncselekményektől. Talán ők nem minden bűnt tartanak bűnnek. Talán relativizálják a valóságot és megtagadják az egyetemes erkölcsöt. Talán helytelen dolgokat is helyesnek tartanak. Talán a káoszt is rendnek tartják. Megsúgom: nem talán, hanem biztos.

Mielőtt BIZONYÍTÉKOT is követelnek a szóban forgó hippi aktivisták arra vonatkozóan, hogy a Pride Felvonulás vezetői és anyagi finanszírozói a társadalmi szinten elfogadandó szexuális irányultságok, orientációk között, mint a homoszexualitás, biszexualitás, transzszexualitás, interszexualitás, aszexualitás, pánszexualitás, szerepel a poligámia/„poliamória”, a vérfertőzés, a zoofília és a PEDOFÍLIA is, természetesen mutatunk néhányat a sok közül.

(Tehát az LMBTQIA+ Mozgalom teljes megnevezése az LMBTQIAPPPVZ (Leszbikusok Melegek, Biszexuálisok, Transzneműek, Queer-ek, Interszexuálisok, Aszexuálisok, Pánszexuálisok, Poligámok, Pedofilok, Vérfertőzők, Zoofilok).)

Íme ismét néhány idézet „A nemek forradalma” című könyvből: „Már a törvénykönyvekben is találkozhatunk a nemi irányultság és a nemi önazonosság fogalmaival, például az Európai Unió Lisszaboni Szerződésében. Ezen fogalmakra vonatkozóan az úgynevezett Yogyakarta-alapelvekben található egy definíció. Yogyakarta egy indonéziai város. Ott jöttek össze 2007-ben úgynevezett emberi jogi szakértők, és fogalmaztak meg 29 alapelvet arra vonatkozólag, hogy miként kell megvalósítani az LMBT célkitűzéseket az egész világon. Az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) tekintélyével lépnek fel, jóllehet semmiféle legitimációval nem rendelkeznek. A totalitariánus törekvések leplezetlenül jelennek meg ebben a dokumentumban. A következő meghatározásokat találjuk meg benne: „A nemi irányultság fogalma az embernek azt a képességét jelenti, hogy érzelmileg és szexuálisan intenzív vonzódást tud érezni azonos neműekhez, ellenkező neműekhez, illetve mindkét nem tagjaihoz, és meghitt nemi kapcsolatra tud lépni velük. A nemi önazonosság alatt a valamely nemhez való tartozás mély belső és személyes érzését értjük, amely vagy megegyezik az ember születésekor kapott nemével, vagy nem.” Az ember neme tehát nem a biológiai, hormonális, idegi, társadalmi és pszichés ismertetőjegyektől függ, hanem önnön „belső és személyes érzésétől”. Ez a meghatározás SEMMILYEN nemi preferenciát és tevékenységet nem zár ki: sem a pedofíliát (a gyermekekkel folytatott nemi viszonyt), sem a vérfertőzést (a vérrokonokkal folytatott nemi viszonyt), sem a poligámiát, sem a poliamóriát (a több személlyel folytatott nemi viszonyt), sem a zoofíliát (az állatokkal való szexet).” „A Leszbikusok és Melegek Nemzetközi Szövetsége (International Lesbian and Gay Association – ILGA), a hozzátartozó dán és német szervezetekkel évek óta harcol az ENSZ-ben „nem kormányzati szerv”-ként (NGO – Non-Governmental Organization) való hivatalos elismertetéséért. 1994-ben megtagadták tőlük ezt a státust, és 2006-ban sem engedélyezték, mert azok nem akarnak elhatárolódni pedofil csoportoktól. Ez félreérthetetlenül mutatja, hogy a pedofíliát (felnőttek gyerekekkel való szexuális kapcsolatát) csak azért nem propagálják még nyilvánosan, mert ez a kriminális perverzió egyelőre MÉG tiltott.”

Gondoljunk erre, mielőtt beállunk a sorba menetelni a nyílt utcán a GYEREKEK előtt, ahol a KÖZSZEMÉREMSÉRTÉS BŰNCSELEKMÉNYÉT gyakorló tangában vonagló férfiak „büszkélkednek”, „önmegvalósítanak” és élik ki „szabadságjogaikat”, mondván hogy ez az egész felvonulás mennyire jogos és jópofa – mert a valóságban jogtalan és káros!

Felháborító azzal érvelni a hippi oldalon, hogy „Akkor azon az évente „megünnepelt” egyetlen napon zárd be a sötétített szobába a gyerekedet! Azt az egy ünnepnapot add már meg a „melegeknek”! Ők is emberek, nekik is vannak jogaik! Hadd zárják le a fővárost!”. De az persze ő szerintük már nem elnyomás és jogtiprás. Ha valaki bajba kerül, és sürgősen kórházba kell jutnia, lehet hogy a szexuális felvonulás miatt veszíti el az életét. Szép kis világbéke. Legalább ne hivatkoznának folyamatosan az emberi jogokra, miközben rendszeresen sárba tiporják a társadalmi többség emberi jogait. Akkor talán nem lennének önmaguk ellentmondásai, a világnézetükkel együtt.

Az már mellékes, hogy rendszeresen találkozni a Pride Felvonulásokon VALLÁSGYALÁZÁSOKKAL, amely a vallásos embereket sérti. De miért is gyalázzák a hippik a vallásokat? Nos azért, mert állításuk szerint egyes vallások, például a kereszténység, elítéli és tiltja a homoszexualitást. Járjunk ennek utána!

MIT MOND A KERESZTÉNYSÉG A HOMOSZEXUALITÁSRÓL? Mit mondott a homoszexualitásról a keresztény erkölcstan szellemi vezetője, Jézus Krisztus? Az erre vonatkozó választ a keresztény vallás szentírása, az Újszövetségi Biblia írja és határozza meg, méghozzá két helyen is.

1. idézet:

A Korintusiaknak írt I. levél 7. fejezet 2. verse a házasság fogalmát a következőképpen határozza meg (a Szent István Társulat fordítása szerint): „Legyen csak minden férfinak felesége, és minden asszonynak férje!” A 9. vers pedig többek között azt írja, hogy az ember számára nem üdvös, azaz nem helyes, nem erkölcsös az az életvitel, amely minősítésében az ember: tisztátalan, házasságtörő, kéjenc, kicsapongó, tolvaj, kapzsi, átkozódó, rabló. A Magyar Biblia Társulat újfordításában a „kéjenc” szó már úgy szerepel, hogy „bujálkodó”.

2. idézet:

A Rómaiaknak írt levél 1. fejezetében többek között a következők olvashatók: „Az asszonyok a természetes szokást természetellenessel váltották fel. A férfiak hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival űzött ocsmányságot.”

Ugyanakkor azt is tanítja az Újszövetség, hogy:

Máté 7:1-3 (a Magyar Bibliatársulat újfordítása szerint): „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem?”

Tehát hiába állítják a hippik az ellenkezőjét,  A KERESZTÉNYEK NEM ÍTÉLIK EL A HOMOSZEXUÁLISOKAT, hanem testi, lelki és szellemi szempontból egyaránt egészségtelennek tartják a hasonló életmódokat, továbbá ezt a tanítást népszerűsítik, mert segíteni szeretnének az érintetteken.

Érdemes tisztázni néhány fogalmat. Kéjenc az, aki a nemi élvezetek rabja, aki szokatlan, felfokozott nemi örömöket kedvelő, azokat hajszoló, felelőtlen, válogatás nélküli nemi kapcsolatokat kereső személy, főleg férfi. A kéjenc férfi a különféle bulikat járja, hogy könnyűvérű „nőcskékre” „vadásszon”. Egy kéjenc soha nem tudja kielégíteni BETEGES VÁGYAIT. Bujálkodó az, aki erkölcstelen nemi életet él, nemi életében HŰTLEN, nemi PARTNEREIT gyakran VÁLTOGATJA, illetve más nemi KICSAPONGÁST követ el. Kicsapongó az, aki erkölcstelen életmódot él, az illem vagy a törvény határait áthágja – akárcsak a „büszkeség”-felvonulók –. A kicsapongó életmód a féktelen élvezetekben való tobzódás, élvhajhászás.

A keresztény konzervatív kultúra és erkölcstan tehát elutasítja, azaz helytelennek, erkölcstelennek minősíti az élvhajhász hedonista, hippi életmódot.

A nemek forradalma: „Ha a szexualitás elválik a szeretettől, és élvezetkielégítésként önállósul, akkor az egyik ember használja a másikat, és megfosztja őt méltóságától. Szakadék nyílik a szívek között, amit a testi kielégülés nem képes áthidalni. Az ember így keresésre indul, amely szenvedéllyé válik, és mindig újabb határokat hág át.” „Az olyan felnőttek, akiknél önállósult az ösztönszerű szexualitás, nem lehetnek jó apák és jó anyák, mert így nem tanulják meg az önuralmat, az egoizmus (Szerző: =hiúság) legyőzését, a lemondást és a SZERETETTELJES ODAADÁST.

Semmi sem alacsonyítja le az embert annyira, mint az, ha szexuális tárgyként visszaélnek vele.”

Amikor a divathullámként tomboló szexuális szabadosság áttöri az utolsó gátakat is, biszexuális életet élő fiatalok tömegei terjesztik el heteroszexuális lányok között az AIDS-et.

De persze „nincs mitől féltenünk a gyerekeket, nincs szó semmiféle veszélyről, nincs itt semmi látnivaló”! Hangoztatják a felvonulgató hippik, miközben olyan táblákat lengetnek az utcán, amelyre az van írva: „A gyerekeitek olyanok lesznek, mint mi – nincs szükség propagandára.”. De persze folyamatosan TAGADJÁK A HOMOSZEXUÁLIS PROPAGANDA LÉTEZÉSÉT. De persze szerintük olyan fogalom létezik, hogy homofóbia, és nyelvtanilag helyes és indokolt a HOMOSZEXUALITÁST MELEGSÉGNEK NEVEZNI. Miért is? Ez a szakrális magyar anyanyelvünk meggyalázása. Ez az egész már tragikomikus.

Többletjogkövetelő jogtiprás, közszeméremsértés, vallásgyalázás, nyelvgyalázás, satöbbi. Érthető, hogy miért beszélünk rosszindulatról, hogy miért felháborító ez az egész? És ez még semmi!

A hippik a „homofóbia” nem létező fogalmával igyekeznek megbélyegezni mindenkit, aki valamiben nem ért egyet velük, és kisöpörni a diskurzusból, ha kell, a szólásszabadság megsértésével, az önkényes cenzúra alkalmazásával. Ironikus, nem? A fóbia egy beteges félelmi állapot. Azok tehát betegek, akik meg akarják védeni a gyermektársadalmat és a családok tradicionális szentségét, de a Pride Felvonulás nem beteges?

Azonban fontos leszögeznünk, hogy aki helytelenül, erkölcstelenül cselekszik, az nem feltétlenül árt másoknak, avagy követ el bűnt. A helytelen cselekedet lehet vétek is, amellyel kizárólag önmagunknak ártunk. Az önmagunkkal szemben elkövetett bűn, avagy a vétek JOGÁT pedig semmilyen módon NEM TILTHATJA MEG az egyénnek az állam, mert ehhez AZ ÁLLAMNAK NINCSEN JOGA. Az állam kötelessége ugyanis az, hogy a társadalmat védje meg az egyéntől, tehát nem feladata megvédenie az egyént önmagától, továbbá az egyén számára biztosítania KELL az önrendelkezését, a szuverenitását, az általános szabadságjogát. Az egyéni polgári szabadságjogokat pedig nem lehet olyan magas szinten kiterjeszteni, hogy azzal az egyén más egyének jogát sértse. Ezért léteznek korlátok, melyeket a társadalom által elfogadott általános egyetemes erkölcs határoz meg, amely „kőbe vési”, hogy mi helyes és mi helytelen, hogy mi törvényes és mi bűn.

Tehát hol vannak az erkölcsi határok? A homoszexualitás illegalizálása helytelen, akárcsak a nyilvános homoszexualitás legalizálása, és ugyanez vonatkozik a többi kérdéskörre is. Ez a helyes középút, egy egészséges társadalom álláspontja. Nem mellesleg ezt a két szélsőséges réteget szeretik egymásnak ugrasztani, vagy épp a középút képviselőire uszítani, időnként az egyiket, időnként mindkettőt.

Persze a HIPPIK kikérik maguknak, hogy őket szélsőségeseknek nevezze bárki is. De persze ez a SZÉLSŐSÉGESEK általános jellemvonása.

Ettől függetlenül néhány adatot még fontos tudnunk, melyeket ugyancsak szeretnek elhallgatni. A nemek forradalma (Forrás: Tudományos tanulmányok a www.dijg.de címen (weboldalon)): „Homoszexuális életformában élő férfiaknak életük során átlagosan több száz szexpartnerük van. A szorongás, a súlyos depresszió, az alkohollal és droggal való visszaélés a homoszexuálisan élő férfiaknál egyértelműen gyakoribb. Férfiak és nők homoszexuális partnerkapcsolataiban az otthoni erőszak sokszorosan gyakoribb, mint heteroszexuális házaspárok esetében. Az öngyilkossági hajlam a homoszexuálisan élő fiataloknál jelentősen magasabb (Szerző: Azokban az országokban is, ahol teljes mértékben elfogadják őket!), mint a fiataloknál általában. A homo- és biszexuálisan élő férfiak várható élettartama 8-20 évvel rövidebb, mint az átlagé. Ezeket az egyértelmű eredményeket rendszeresen elhallgatják. Az érintettek szabadságjogainak megsértése az, ha semmit sem tudhatnak meg életstílusuk kockázatáról.”

Ahogy a pornográfia és a horrorfilmek, úgy a HOMOSZEXUALITÁS sem gyerekeknek való látvány, ezért KORHATÁROS tartalomnak minősül az egészséges társadalmi normák, az egyetemes erkölcs, a józan ész és a normális emberi gondolkodás értelmében, ezért NINCS HELYE A NYILVÁNOSSÁG ELŐTT, FŐLEG NEM AZ UTCÁN!

JOGTALAN TEHÁT az egyéni szabadságjogokra hivatkozva azt követelni az államtól, hogy terjessze ki például a homoszexuálisok jogait többletjogokkal, nevezetesen a polgári homoszexuális házasság intézményesítésével, a homoszexuális örökbefogadás legalizálásával, a nyilvános homoszexuális tevékenység legalizálásával, valamint a nemátalakító műtétek legalizálásával, ugyanis az sérti a családok alapvető jogait, nevezetesen a szülők egészséges neveléséhez való jogot, illetve a gyermekek egészséges felnevelkedéséhez való jogot.

Minden ilyen jellegű korhatáros tartalmat és tevékenységet EL KELL ZÁRNI A TÁRSADALOMTÓL, hogy az állam teljesítse kötelességét, és megvédje a gyermekeket. Így nincs helye az utcán, a kötelező oktatásban, a médiában, a termékeken, sem egyéb propagandafelületeken.

TEHÁT akárki akármit mond, vagy akárhogyan szándékszik félrevezetni az embereket, ha valaki ELLENZI a Pride Felvonulást, az nem jelent egyet azzal, hogy BŰNCSELEKMÉNNYÉ akarja nyilvánítani, illegalizálni akarja a HOMOSZEXUALITÁS gyakorlatát, vagy amit még hangoztatni szoktak, hogy BŰNCSELEKMÉNY LESZ A HOMOSZEXUÁLISOK LÉTEZÉSE. Senki nem mondott ilyet. A SZEXUÁLIS FELVONULÁSOK ELLENZŐI a KÖZSZEMÉREMSÉRTÉS mellett a szexualitás és a szexuális PROPAGANDA NYILVÁNOSSÁGRA hozatalát szeretnék bűncselekménnyé nyilvánítani. Ez az álláspont pedig azt is magában foglalja, hogy korhatáros filmekben, könyvekben és egyebekben MEGENGEDETTNEK kell lennie, ahogy az a pornográfia esetében is az egészséges társadalmi norma.

2023. 07. 16.

3. cikk címe:

A Pride Felvonulás sötét oldala, női nyugdíjkedvezményt követelő transznemű férfi, képkiállítás – 3/3. rész

Miért társadalomromboló esemény a Pride Felvonulás, hogyan gyalázzák meg és nyomják el a nőket a nők szabadságáért állítólagosan küzdő feministák, és merre tart ez a társadalom?

Egy a keresztény kultúrára, tehát az Újszövetségi Bibliára felépített állam/nemzetállam alkotmányát nem lehet oly módon átírni, hogy az az adott vallás szentírásával ellenkezne, máskülönben törvényes és demokratikus úton szükségeltetik kijelenteni, hogy az alkotmány mától multikulturális alapokon nyugszik.

Idézet „Gabriele Kuby: A nemek forradalma” című könyvéből: „Nyilvánvaló, és az empirikus társadalomkutatás minden mutatója által bizonyítható az, hogy kultúránk mély válságba jutott. Ez sok ember számára keserves tapasztalat. Azt az összefüggést azonban módszeresen elhallgatják, hogy ennek legmélyebb oka az értékalap lerombolása.”

Tehát a keresztény kultúrában A HÁZASSÁG EGY FÉRFI ÉS EGY NŐ SZENT KAPCSOLATÁT JELENTI. Ezt a TÖRVÉNYT pedig KIZÁRÓLAG akkor lehetne átírni, ha a hippik elsőként a közép-nyugati keresztény alapokon álló civilizációnk kultúráját váltanák le a saját ellenkultúrájukra, nem pedig egy MÁSIK KULTÚRÁT LOPNÁNAK EL ÉS ÍRNÁNAK ÁT. Ha pedig át akarják formálni a világot, illő lenne létrehozni egy saját kultúrát, és tiszteletben tartva békén hagyni másokét!

Hiába hangoztatják a hippik a sok közül azt a hazugságot is, hogy ennek az egész folyamatnak, amelyet támogatnak, nincsen semmiféle negatív következménye a társadalomra nézve. A probléma az, hogy az esetek többségében A KÖVETKEZMÉNYEKNEK NINCSEN KÖVETKEZMÉNYE! Elég csak szétnézni néhány nyugati országban.

Számos helyen már nem csupán az iskolákba, de az óvodákba is beengedik az LMBTQ+-aktivistákat. Olyan eset is történt már, hogy A NEMI SZERVÉT MUTOGATTA EGY NŐNEK ÖLTÖZÖTT FÉRFI AZ ÓVODÁS KISGYEREKEKNEK!

De ne feledkezzünk meg a „Meseország mindenkié” című rémalkotásról sem, amelyben gyerekmesékben állították a feje tetejére a világot, amelyben nem csupán nemi erőszak, részletes fizikai erőszak és burkolt pedofília szerepel, de egy emberrabló boszorkány is, aki a jó szerepét játszotta el, és az őt elítélő szülők voltak gonoszként beállítva, vagy egy sárkány, akit nem legyőzött a herceg, hanem a hercegnővel együtt beköltözött hozzá. Röviden: FELCSERÉLTÉK A GONOSZT ÉS A JÓT, kifordították önmagából a valóságot és az erkölcsöt, mint egy használt zoknit, majd a magyar társadalom elé hajították, melynek egy szerencsétlen, megvezetett rétege buzgón altatja MA IS GYERMEKEIT ezzel a propagandakönyvvel.

A „Meseország mindenkié” című könyvről több információ olvasható „Székesi Marcell: Az ember alkonya” című könyvben (megrendelhető azemberalkonya@gmail.com email-címen).

SÚLYOS KÖVETKEZMÉNY a következő idézet „A nemek forradalmából”, amely egy történetet tárgyal, melyben egy szülőpár kislánnyá operáltatta a kisfiát: „A fiú kezdettől fogva lázadozott ez ellen, és a kezelést kínzásnak találta. 11 éves kora óta öngyilkossági gondolatok kínozták. Amikor 13 évesen megtudta, mi történt vele, azonnal elhatározta, hogy fiúként fog élni. Egy mély szégyenérzet mégsem hagyta el soha.”

Tanulságos következmény még, hogy a hippi táborközösségbe tartoznak az úgynevezett feministák is, avagy „nőjogi” aktivisták, akik azt állítják, hogy a nők elnyomása ellen a nők szabadságáért küzdenek. Mindeközben pedig, amikor egy férfi követeli magának hazánkban, Magyarországon a 40 éves női nyugdíjkedvezményt, mondván hogy nőnek érzi magát, az úgynevezett feministák, néma csöndben lapulnak valahol.

Amikor egy férfi az LMBTQ jogaira hivatkozva követeli, hogy engedjék be a női öltözőbe, a feministák lefagynak. Ez történik, amikor elérkezik a pillanat, hogy az ember rádöbben, hogy egy ellentmondásos világnézetért harcol, csak eddig nem vette észre.

Keresztény konzervatív alapokra fektetett nemzetállamunk, a tradicionális boldogasszonyi magyar monda- és hitvilághoz hűen, napjainkban is nagyon helyesen megbecsüli a nőket és tiszteletet fejez ki irántuk azzal, hogy 40 év munkaviszonyt követően, beleértve a gyermekneveléssel eltöltött időt is, nyugdíjba vonulhatnak.

A keresztény konzervatív értékrend és kulturális identitás, mint a Közép-Nyugati Civilizáció alapköve valósította meg azt a társadalmi berendezkedést, ahol az általános norma azt diktálja, hogy a nők igenis egy MAGASABBRANDŰ bánásmódban kell hogy részesüljenek ezen a világon, hogy a hölgyeké az elsőbbség, hogy a férfiaknak illik előre engedni a nőket, hogy a férfinak kell megvédenie a családját, hogy a munkahelyen a nőktől nem illik emelgetést, megterhelő fizikai munkát követelni.

Ezzel ellentétben a magukat feministáknak és világbékepárti pacifistáknak nevező HIPPIK A NŐKET IS HÁBORÚBA küldenék, mert egyformán, egyenlően, egalitárius módon kezelik a két nemet, sőt a genderista hippik szerint nem csak két nem létezik.

Már az sem meglepő, hogy az Orosz-Ukrán háború kitörésekor is állást foglaltak a hippik, és trendin tűzögették ki tömegesen a szivárvány mellé az ukrán zászlót.

De már megszokhattuk, hogy a képmutatás a hippiknél olyan, mint a vasárnapi ebéd.

A NŐJOGI aktivizmust, avagy a feminizmust egy későbbi cikk keretein belül tárgyaljuk majd a következő címmel: „Női nyugdíjkedvezményt követelő transznemű férfi és a feminizmus valódi arca”.

Kiemelkedő Nógrád vármegyei személyekről készült képkiállítás Salgótarjánban.

Hétfő óta történeti arcképcsarnok hirdeti a Vármegyeházán, hogy éltek Nógrád vármegyében is olyan kiemelkedő személyiségek, akik példamutató tetteikkel bizonyították, hogy van mire büszkének lennünk.

A különleges kiállítás hétfőn, egy sajtótájékoztatót követően nyílt meg a salgótarjáni Vármegyeházán. Királyok, hadvezér, író, államférfi, festő, tudós és egyházi vezető is helyet kapott a portrék sorában.

A pályázati támogatásból megvalósult tárlat Kun Péter festőművész alkotásaiból állt össze. A kiállítás a helyi közösségek és a Nógrád vármegyei identitás erősítését tűzi ki céljaként.

Öröm látni, hogy olyan személyek képei kerülnek ki a falra, akikre példaképként lehet felnézni, akik értékeket képviseltek, akik tettek le valamit az asztalra, akik hozzáadtak ehhez a világhoz és nem elvettek belőle, akik büszke tetteikkel írták be magukat a könyvek lapjaira és az utókor emlékezetébe.

Nem pedig az üresfejű celebek állatfajába tartozó példányok, fejvesztett fogyasztásra ingerlő társadalomromboló és tömegpusztító márkák, és a fényűzés életellenes boldogságillúziójának csapdájába csábító szimbólumok képei mocskolják be a falakat. Az ilyen falaknak ugyanis milliószor jobb lenne, ha inkább üresek volnának, mintsem a Z-generáció bukásra ítélt nemzedékét rángatnák magukkal az egyre sötétebb mélység jéghideg és vérfagyasztó árnyékába.

Lejtőn száguldó történelmi korszakot élünk, melyet nem győz kritikával illetni könyvei lapjain az emberiség. A 21. század egy civilizációs ciklus, mely a civilizációt nem csak mérgezi és szisztematikusan leépíti, hanem destrukciója közepette halálra is ítéli. Ez ellen nincs mit tenni. Meg kell várnunk, amíg véget ér, és új korszak veszi kezdetét. Addig csupán kielemezni tudjuk a végromlás folyamatát, hogy néhányan kimeneküljünk belőle, egy jobb világ kapui felé.

A világtörténelem során a Nyugat-Római Birodalom fénykorában is hatalmas jólétben fürdőztek az emberek. Végül a virágkort felváltotta a káosz, és a birodalom elbukott. Az emberek lezüllöttek, és betörtek a barbárok, hogy szétzúzzanak mindent, ami érték.

Így történik ez ma is, a történelem ismétli önmagát, és a korlátlan elfogadás közepette semmit nem tesz a nyugati civilizáció, hogy megvédje önmagát és évezredes alapvető emberi értékeit a bevándorlási hullámtól. Napjainkban pedig láthatjuk az eredményt: ártatlan emberek levágott fejei az utcán, felgyújtott városok, tömegmészárlások.

Az embert állattá alacsonyító hedonista Hippi Mozgalom és a Szexuális Forradalom fénykora már nem az ajtón kopogtat, nem a küszöbön van, hanem beköszöntött, és minden percben azon munkálkodik, hogy velejéig megmérgezze a szervezetünket, a szívünket és az elménket, avagy testünk, lelkünk és szellemünk teljes emberi valóját, hogy azok, akik népbutító, lezüllesztő és meggyöngítő fegyvert kovácsoltak ebből az önpusztító világnézetből, akik társadalomparazitaként telepednek rá napjainkban a civilizációnkra, kiszipolyozhassanak mindannyiunkat, hogy végül az utókor számára ne maradjon belőlünk más, mint a bukott ember múltjának, fájdalmas öröksége.

A szóban forgó emberellenes hippi ideológia nem csupán a keresztényi szeretet kultúrájára felépített magasrendű civilizációnkat és annak nemzeteit támadja, hanem egyre inkább igyekszik a világ minden pontjára kiterjedni, és futótűzként lerombolni mindent, amit az ember valaha értéknek vagy emberinek nevezhetett.

Egyedül az egyén szent szabadakaratán múlik, hogy a hippi világnézetet bálványozva sodródik az önpusztító emberállati korszellem árjával, vagy megmarad embernek a józan ész és a boldogság helyes útján.

2023. 07. 16.

Forrás: „Székesi Marcell: Az ember alkonya” című könyv (megrendelhető azemberalkonya@gmail.com email-címen), „Gabriele Kuby: A nemek forradalma” című könyve

Kiemelt kép: twitter.com

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Aktuális Belföld Nógrád

A hőség miatt korábban nyitotta meg kapuit a balassagyarmati strand

A hőség miatt három nappal korábban nyitott a Városi Strandfürdő Balassagyarmaon. Az országos tisztifőorvos hazánk egész területére vonatkozóan szerdától szombat éjfélig harmadfokú hőségriasztást adott ki, amely Balassagyarmaton is életbe lépett. Csach Gábor polgármester azt nyilatkozta: „A Városi Strandfürdő szerdán megnyitotta kapuit a csobbanni vágyók részére, és ezen a héten csütörtökön és pénteken is nyitva tart […]

Továbbiak
Belföld Nógrád

Két fiatal banda feszült egymásnak a balassagyarmati buszállomáson

Két fiatalokból álló banda feszült egymásnak a balassagyarmati buszállomáson kedd délután. Az esethez több rendőr is a helyszínre érkezett. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Buda Gábor a nool.hu-nak azt nyilatkozta: „Két csoportosulás közötti, garázda jellegű cselekménnyel kapcsolatban intézkedtek a balassagyarmati rendőrkapitányság munkatársai.” Hozzátette: „Az esetnek nincs sérültje.” Kiemelt kép: szabadriport.wordpress.com Székesi Marcell View all posts

Továbbiak
Belföld Heves

Gázkémény csövét lopta el egy sarudi nő

A Füzesabonyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya lopás vétsége miatt folytatott eljárást egy sarudi nő ellen. – nyilatkozta a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Lázár Levente rendőrfőhadnagy a heol.hu-nak A nyomozás adatai alapján a 37 éves nő március 14-én bement egy helyi ingatlan udvarába és onnan egy 6-7 méter hosszú gázkéményhez tartozó csövet lopott, majd azt értékesítette. A […]

Továbbiak